Persoonlijke coach

U krijgt persoonlijke en professionele begeleiding door een ervaren medewerker gedurende het eerste half jaar en deze dienstverlening is zelfs helemaal gratis. Tegen een kleine vergoeding kunt u ervoor kiezen dat wij deze begeleiding voortzetten. De begeleiding bestaat o.a. uit; dat wij uw administratie monitoren en u wijzen op zaken die (dreigen) fout te gaan. Bovendien geven wij handvatten hoe u efficiënter uw administratie kan voeren en hebben wij tools ingebouwd die u controleren wanneer u een fout heeft gemaakt. Op deze wijze is uw administratie altijd sluitend en volledig Belastingdienstproof. Ook voor fiscale- en bedrijfseconomische vragen kunt u bij ons terecht.
Wist u dat wanneer uw banksaldo gelijk is aan het saldobedrag in uw boekhouding u geen fouten in de bedragen heeft gemaakt en de kans klein is dat u andere fouten heeft gemaakt?

Gratis kennismakingsgesprek

Wij bieden u een gratis kennismakingsgesprek aan en nemen relevante zaken met u door. Wij wijzen u o.a. op uw wettelijke rechten en plichten en hoe u zo weinig mogelijk belasting betaald.

Mocht u geen starter zijn, dan nemen wij meer de tijd hoe wij uw administratie kunnen optimaliseren zodat u minder tijd kwijt bent met uw administratie en meer tijd overhoudt om te ondernemen of om andere leuke dingen te doen. Uiteraard is dit gesprek gratis, geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.

Note: Heeft u al een adviseur, kijk dan eens in onze tarievenlijst en vergelijkt u onze prijzen met de prijs die u nu betaald.
Wist u dat volgens de Nederlandse wetgeving een boekhouding vormvrij is? Wanneer uw administratie binnen een redelijk termijn is te controleren voldoet u volledig aan deze wettelijk eis. Met uw wensen en onze kennis kunnen wij dat garanderen.

Gratis advies

Wij adviseren u hoe u het beste uw administratie kan voeren en geven uw handvatten m.b.t. de fiscale voordelen die u heeft als (startende) ondernemer. U zult al gauw ontdekken dat u uw geld dubbel en dwars terugverdiend. Mede doordat wij over bedrijfseconomische kennis beschikken, kunnen wij u helpen uw bedrijfsprocessen efficiënt in te richten.
Wist u dat het ons doel is dat onze klanten gemiddeld maximaal een uur per week kwijt zijn aan hun administratie en dat het voor 95% ook door ons gerealiseerd kan worden?

Belastingaangifte

Het eerste half jaar helpen wij u met de aangifte van de omzetbelasting (btw) en kunnen wij tegen een kleine vergoeding deze ook ieder kwartaal voor u verzorgen. U kunt er bovendien voor kiezen dat wij uw aangifte inkomstenbelasting voor onze rekening nemen, u betaalt hier per maand een klein bedrag voor. Ook is het mogelijk dat wij dit op afroep tegen een kleine vergoeding verzorgen.
Wist u dat de ervaring ons leert dat veel ondernemers binnen een half jaar zelfstandig in staat zijn om de aangifte van de omzetbelasting (btw) te verrichten.

Fiscale voordelen

Als (startende) ondernemer heeft u veel fiscale voordelen. Enkele hiervan zijn: startersaftrek, kleineondernemersregeling (KOR), zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, investeringsaftrek en zijn er diverse vrijstellingen. Ook hier adviseren wij u graag in.
Wist u dat u al uw zakelijke aankopen van de afgelopen 5 jaar – voordat u van start ging – in het startjaar als kosten mag opvoeren en dat er voor de hele kleine ondernemers een regeling is dat ze ontheven kunnen worden van hun administratieve verplichting en zelfs alle betaalde btw terug kunnen krijgen?

Veilig opgeslagen

Uw gehele administratie staat opgeslagen in een online softwaremodule waar bovendien automatisch een back-up van uw bestanden wordt gemaakt. Op deze wijze voldoet uw administratie aan een belangrijke eis die de wet hier aan stelt.
Wist u dat ons administratiepakket volledig aan alle wettelijke eisen voldoet?

Boekhouden zonder kennis

Omdat wij ons ervan bewust zijn dat u liever met uw vak bezig bent en niet met de boekhouding, bieden wij u een simpel administratiesysteem waar u eenvoudig – zonder enige boekhoudkundige kennis – uw boekhouding en administratie in kan voeren. Op deze wijze bespaart u veel tijd en dure accountantskosten. Het programma is simpel, overzichtelijk en het eerste halfjaar kijken wij (gratis) met u mee, dat geeft een vertrouwd gevoel. Zo krijgt u bij o.a. foutieve boekingen een mail hoe u de boeking juist in uw administratie moet plaatsen. Op verzoek kunnen wij ook met u mee kijken en bieden wij eventueel intensieve begeleiding aan. Pas als u tevreden bent, zijn wij dat ook!!!

Mocht u het te druk hebben met uw onderneming en geen tijd hebben om de administratie zelf te doen, dan kunnen wij dat tegen een gereduceerd tarief verzorgen. U heeft dan te allen tijde inzicht in uw bedrijfsresultaten en kunnen wij u desgewenst per mail, app of telefonisch informeren en rapporteren.
Wist u dat wanneer u een werkruimte in uw woning hebt, dat u de inventaris niet als zakelijke kosten mag opvoeren voor de inkomstenbelasting, maar wel de btw als zakelijke kosten mag verrekenen voor de omzetbelasting! Leuker kunnen ze het echt niet maken!

Waarom u voor Cashflow Control moet kiezen?

Graag verzorgen wij uw administratie door deze of uit handen te nemen of een gratis pakket aan te bieden waar alle door u gewenste administratieonderdelen in zitten om verantwoorde administratie te voeren! Bovendien hebben wij een aantrekkelijk maandelijks tarief, zijn flexibel en hebben kennis van fiscale- en administratieve zaken.

maak een afspraak!